Zápis dětí do MŠ

Zvláštní zápis pro školní rok 2022/23

14. června 13,00 - 16,00 hodin

   Pro děti/ Для дітей

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, prokazuje se             vízovým štítkem nebo záznamem oddělení dočasné ochrany.                                                          - kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,            který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou,            prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

- яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується   візовою наклейкою або записом відділу тимчасової охорони.

- яким надано візу для перебування понад 90 днів для того, щоб витримати перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Informace zvláštní zápis - Спеціальна вхідна інформація

Žádost o přijetí - Заява про зарахування дитини

Vyjádření lékaře - Заява лікаря

------------------------------------------------

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Přehled přijatých dětí pod registračními čísly pro šk. rok 2022/2023 (353.64 kB)

 

Informace o zápise pro školní rok 2022/2023 (736.62 kB)

Další informace - zápis pro školní rok 2022/2023 (288.26 kB)

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 (556.07 kB)

                   

Aktualizace 13.5.2022                                                                                      Bohumila Nováková