Navigace

Obsah

 

Vážení rodiče,

k omlouvání dětí je určená 

emailová adresa:

 

omlouvani.lounovice@seznam.cz.

 

 Nepřítomnost svého dítěte můžete též

 i nadále omlouvat písemně ve školce

nebo SMS zprávou 

č. mob. 702 061 168

------

 

Pro kontakt s ředitelkou školy

nadále platí

 

 mob. 777 886 682, 

   email: mslounovice@seznam.cz.

 

Akt. 14.07.2021       Bohumila Nováková

 

----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti dětí 

byla akce

,,Ukázka dravců"

přeložena na jaro.

 

25.10.2021    Bohumila Nováková

 

-----------------------

 

Vážení rodiče,

       pokud chcete ještě něco vyrobit z                   přírodnin a přinést do školky,           můžete tak učinit nejpozději v úterý ráno19. října.

Pro děti jsme  na tento den

            připravili společenskou hru

         ,, Když stromy mají svátek“,

        která se uskuteční v dopoledních                       hodinách na pozemku MŠ.

 

       Ve středu 20. října se budou děti

               ve školce fotografovat. 

           Včas obdržíte další informace,                     jak bude probíhat objednávání                    fotografií včetně způsobu platby.

 

         V pátek 22. října se uskuteční                           logopedický screening                                   pro přihlášené děti.

 

   17.10.2021       Bohumila Nováková

 

                    ----------------------

 

Vážení rodiče, 

       z důvodu vysoké nemocnosti dětí           se mění datum fotografování,

náhradní termín je  

ve středu 20. října.

 

12.10.2021        Bohumila Nováková

 

----------------------

 

Vážení rodiče,  

pokud jste doma vyráběli z přírodnin ozdobu na oslavu Dne stromů,

              přineste ji do školky                                      od 11. do 19. října.                        Na svátek stromů odneseme ozdoby        s dětmi do našeho lesíka.

         Děkujeme Vám za spolupráci,                         

10.10. 2021      Bohumila Nováková

 

------------------

 

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 14. října se budou děti v dopoledních hodinách fotografovat

(jednotlivci s vánoční tématikou).

 

------------------------

 

Vážení rodiče,

v pondělí 4. října

oslavíme ve školce ,,Den zvířat".

     Děti si tento den přinesou do školky       svého oblíbeného plyšáka - zvířátko.

 V dopoledních hodinách

se uskuteční  kolektivní hra

,,Máme rádi zvířata". 

------------     

  

 Ve čtvrtek 14. října

se ve školce uskuteční

  vánoční fotografování dětí - jednotlivců.

 

Bližší informace jste obdrželi

v emailové zprávě.

 

26.9.2021          Bohumila Nováková

 

--------------------

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí 6. září v 16,00 hodin

se uskuteční informativní schůzka

 pro rodiče dětí ze třídy Rybičky.

 

Ve středu 8. září se uskuteční 

informativní schůzka

pro rodiče dětí ze třídy Želvičky.

Program schůzek naleznete ve svém emailu.

           Účast nutná, pokud můžete,                    zařiďte si, prosím, hlídání dětí, neberte je s sebou na schůzku. 

 

5.9.2021         Bohumila Nováková

---------------------

 

Vážení rodiče,

rozdělení dětí do tříd

a další informace

jste obdrželi

v sobotu 28.8.2021

na svoji emailovou adresu.

 

Přejeme Vám i dětem

příjemné prožití posledních dnů

prázdnin.

 

28.8.2021      Bohumila Nováková

 

-------------------------

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

přejeme Vám krásné prázdniny,

hodně sluníčka 

a

spoustu veselých zážitků.

 

 

Kolektiv MŠ Louňovice

 

-------------------------

 

Vážení rodiče,

 

ve středu 16. června je MŠ

se souhlasem zřizovatele

uzavřena

z důvodu odstávky elektřiny

   (info z emailové zprávy všem rodičům             ze dne 31.5.2021)

 

-----------------------

 

Vážení rodiče,

mateřská škola 

bude se souhlasem zřizovatele

              v době letních prázdnin                  tj. od 1. července do 30. srpna 2021

uzavřena

           z důvodu výmalby MŠ  a       nutných oprav v budově a na zahradě.

 

        (info z emalové zprávy rodičům               ze dne 25.4.2021)

 

6.5.2021     Bohumila Nováková 

 

---------------------

 

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

od 3. května 2021

 

Vážení rodiče,

informace k otevření naší školky

naleznete v položce

,,Mimořádná opatření COVID-19"

 

2.5.2021    Bohumila Nováková

 

 

---------------------

 

ZÁPIS DO MŠ

 

Vážení rodiče,

 

informace o zápise do naší MŠ

pro školní rok 2021/2022

naleznete

v položce MENU a

v podpoložce  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

 

15.3.2021    Bohumila Nováková

 

-----------------------

 

Vážení rodiče,   

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci  přijala vláda ČR  krizové opatření, kterým se přerušuje s účinností od 27. února do 21. března provoz mateřskýchškol.

 

Podle nových pravidel mateřská škola již         nevyplňuje žádné potvrzení ohledně              OČR .Bližší infomace získáte na             https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

      Mateřská škola bude poskytovat           vzdělávání distančním způsobem dětem,        pro které je předškolní vzdělávání                     povinné  tj. předškolákům. 

   

 Začátkem týdně jim zašleme nějaké   materiály pro ,,práci doma". Pracovní   listy budete doma zakládat a po otevření    MŠ  je děti přinesou. Předškoláci budou  určitě rádi, že mají také nějaké ,,úkoly".

 

Školné za měsíc březen nyní neplaťte, poměrnou část za tento měsíc Vám připočteme k měsíci dubnu.

 

Moc se těšíme na opětovné setkání s dětmi, které moc a moc zdravíme.

 

Přeji Vám za celý kolektiv pozitivní mysl   a pevné zdraví.

28.2.2021        Bohumila Nováková

 

-----------------------------

 

Vážení rodiče,

 z  důvodu doporučení  KHS (s  odkazem     na zákon č.258/2000 Sb. Zákon o         ochraně veřejného zdraví) v souvislosti s   onemocněním COVID 19 jsme nuceni od   pondělí 1. února 2021 izolovat děti v       mateřské škole na jednotlivé kolektivy         (třídy) a tím zamezit uvnitř v budově   vzájemný kontakt.

 

 Děti budete předávat třídním učitelkám   v jejich třídách, vyzvedávat si je budete   z jejich třídy i  v odpoledních hodinách.   Pobyt dětí venku bude jako doposud na     pozemku MŠ a  nadále bez omezení         kontaktů.

 

 Z organizačních důvodů dojde se   souhlasem zřizovatele ke zkrácení   provozní doby od 7,15  do 16,15 hodin.

 

 Toto opatření má nejen zamezit šíření   onemocnění COVID 19, ale v případě   pozitivní osoby neuzavírat celé pracoviště   (obě třídy).

 Žádáme Vás, abyste v areálu mateřské   školy dodržovali pravidlo 3R (rouška –   ochrana úst i nosu, rozestupy, ruce-   dezinfekce), dobu pobytu v MŠ zkraťte na   nezbytně nutnou, vstup do budovy pro   dítě pouze jedna osoba.

 

 Toto opatření  platí od 1.2.2021 do   odvolání.

 

   29.1.2021      Bohumila Nováková

 

         --------------------------------------