Navigace

Obsah

Mateřská škola

Kontaktní informace

Na Hořičkách 163 
251 62 Louňovice

telefon: 323 660 447, mobilní telefon: 702 061 168

ředitelka školy: mobilní telefon 777 886 682

ID: xuskucm


e-mail: mslounovice@seznam.cz

pro omlouvání dětí: email   omlouvani.lounovice@seznam.cz                                                                       tel.      702 061 168

 

  GDPR:

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů: je firma SUMA spol. s r.o.                                sídlo Antala  Staška 1074/53A, Praha - Krč, 140 00                                                            telefonické spojení: 241 021 999                                                                                          e-mail: suma@sumanet.cz, datová schránka ID iqc8mic

 

Všeobecné informace

Personální obsazení MŠ:

Ředitelka školy - Bohumila Nováková

Zastupující učitelka v době nepřítomnosti ředitelky - Blanka Kosinová


1.třídy Rybičky        třídní učitelky: Blanka Kosinová
       Adéla Bednářová                                                                                        asistent pedagoga: Vlasta Vojtěchová                                                                                               

2. třída Želvičky       třídní učitelky: Bohumila Nováková                                                                                                           Šárka Andrlíková                                                                                        asistent pedagoga: Karolína Šunková

                                                                                                                                   

               

Domovník:                                      Marie Danielová                                                                                                                 Hana Beková 

Kuchařka :                                      Dagmar Slezáková
Vedoucí ŠJ a kuchařka:                Jana Loidlová

 

O školce:

Mateřská škola byla otevřena v roce 1979 v nové účelové budově postavené v akci Z, s kapacitou podle tehdejších norem až 35 dětí. V roce 1999 byla na původní budovu provedena nástavba s bytovými jednotkami a došlo tak i k celkové rekonstrukci budovy.

Postupně, když už místní děti MŠ nezaplnily, byly přijímány i děti z okolních obcí a pro udržení provozu byla také na přechodnou dobu při MŠ zřízena školní družina.

V souvislosti s velkou výstavbou v obci a změnou životního stylu postupně MŠ nepostačovala. Obec řešila potřebnou situaci přístavbou třídy, která proběhla v měsíci květnu - srpnu 2005 a 1. září 2005 byla slavnostně otevřena 2. třída MŠ.


Dvoutřídní MŠ má celodenní provoz s provozní dobou od 7.00 do 16.30 hodin.

Provoz 1. třídy Rybičky je od 7,00 do 16,30 hodin.

Provoz 2. třídy Želvičky je od 7,00 do 16,30 hodin.


Záměrem MŠ je upředňostňovat osobnost dítěte a za pomoci celého kolektivu zaměstnankyň vytvářet MŠ rodinného typu.


MŠ má prostorné třídy vybavené novým účelovým nábytkem.Každá třída má svou šatnu, umývárnu, sociální zařízení a skladové prostory.

Třída mladších dětí "Rybiček" má kapacitu 22 dětí.
Třída starších dětí "Želviček" má kapacitu 20 dětí.

V MŠ je nově zrekonstruovaná školní kuchyně, která tak odpovídá stanoveným hygienickým požadavkům a normám.

V létě 2017 byla  pořízena keramická pec pro polytechnickou výchovu dětí. Od září 2017 je součástí ŠVP práce s keramickou hlínou, kterou zajišťují třídní učitelky pro všechny děti na jednotlivých třídách.

Součástí MŠ je velká zahrada s přilehlým lesíkem.Při pobytu venku děti využívají velkou terasu, pískoviště, altánek a některé další zahradní prvky. 

Při procházkách naší krásnou okolní přírodou, jejíž součástí jsou lesy a rybníky, vedeme děti k ochraně živé i neživé přírody.

V průběhu roku se ve školce střídají akce pro děti pořádané různými agenturami (většinou divadelní představení) s akcemi, které pořádáme ve vlastní režii - jedná se o sportovní aktivity, karnevaly, oslavy spojené s významnými dny v roce, polytechnické programy, noční spaní ve školce, akce s rodiči, akce spojené s našimi školními projekty (viz ŠVP ,,Čas hraní, snění, poznávání").

Každoročně probíhá předplavecká výchova  - pokud se přihlásí dostatečný počet dětí. 


23.8.2021                                                                                        Bohumila Nováková