Šablony III

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017480
 • Zkrácený název projektu: MŠ Louňovice šablony III
 • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Číslo výzvy: 02_20_080
 • Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
 • Název projektu CZ: MŠ Louňovice šablony III
 • Datum zahájení: 1. 09. 2020
 • Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021
 • Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora a projektové dny.
 • Cíl projektu: zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro  trh práce, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Projekt MŠ Louňovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Vybrali jsme tyto šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den v MŠ