Navigace

Obsah

 

                               ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

   

                                  

                    Výsledky přijímacího řízení zápisu dětí

                 do Mateřské školy Louňovice pro školní rok 2021/2022:

 

 Seznam přijatých dětí pod registračními čísly pro šk. rok 2021/2022 (275.35 kB)

             

          ,,Rozhodnutí o nepřijetí" si budou moci rodiče vyzvednout osobně v mateřské                   škole ve středu 2. června v době 7,00 - 16,00 hodin nebo jej obdrží písemně v                souladu se lhůtami stanovenými platnou legislativou.

 

          Schůzka rodičů nově přijatých dětí se v případě příznivých epidemiologických                  podmínek uskuteční ve středu 9. června v 16,30 hodin v mateřské škole, kde                  rodiče obdrží ,,Rozhodnutí o přijetí", další dokumenty k vyplnění a informace o                provozu naší MŠ. Pokud nebude možné schůzku uskutečnit, budou rodiče včas               emailovou zprávou infomováni o tom, kdy si budou moci dokumenty k vyplnění v            MŠ vyzvedout a po vyplnění přinést zpět. 

          28.5.2021                                                                          Bohumila Nováková

                                            --------------------------------------------

 

                                                       Vážení rodiče,

                             zápisy do  mateřských škol budou probíhat i letos                                                                       bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

                            Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím

 

                             Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte                                                                   do naší mateřské školy použijte prosím    

                   ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:   v termínu 1. - 9. května 2021 

                        zašlete  základní  informace jméno a příjmení dítěte,                                                                 datum narození + jeho trvalé bydliště               

                                    na email MŠ  mslounovice@seznam.cz  

 

 

                                                                  ZÁPIS 

                                        do MŠ Louňovice pro školní rok 2021/2022

                  bude probíhat  v termínu 10. – 14. května 2021 tímto způsobem:

 

   - stáhnete dokument ,,Žádost o  přijetí“  a  ,,Dodatek “ + kritéria pro přijímání dětí           viz ke stažení níže

   - vytisknete dokument ,,Žádost“, vyplníte a podepíšete

  - vytisknete ,,Dodatek“, který poté vyplní a potvrdí ošetřující pediatr dítěte

  - pořídíte kopii rodného listu dítěte (v případě dítěte s trvalým pobytem Louňovice          nemusíte pořizovat)

 

  Výše uvedené dokumenty doručíte  jedním z následujících způsobů a to v době

                                               10. – 14. května 2021:

   - do datové schránky MŠ 

   - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze poslat jen prostý email!)

   - v zalepené obálce označené  heslem ,,ZÁPIS DO MŠ - NEOTVÍRAT“ vhodíte do           schránky na budově Obecního úřadu Louňovice, Horní náves 6, 251 62 Louňovice.

   O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

   V pondělí 17. května Vám odešlu e-mail s registračním číslem.

   V případě vašeho zájmu nahlídnout do spisu (pro případné doplnění vašich údajů)           raději nejprve zavolejte, respektujte prosím nouzový stav a ochranu zdraví - děkuji za     pochopení!

   Seznam přijatých  dětí  bude  zveřejněn pod registračními  čísly v mateřské  škole a       na webových stránkách  MŠ v termínu stanoveném ředitelkou MŠ tj. 28. května.

   ,,Rozhodnutí  o  nepřijetí“  obdrží  rodiče písemně  v souladu se  lhůtami                           stanovenými platnou legislativou.

 

   Žádost 21 Nový Dokument aplikace Microsoft Word – kopie.pdf (434.08 kB)

   Dodatek potvrzení od lékaře.pdf (193.43 kB)

 

   

                     Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání                                                  pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Louňovice:

   Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské         školy Louňovice postupovat  dle  níže  uvedených   kritérií a  v  souladu                           s ustanovením  § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním,                   základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších           předpisů:

 

                                                           Kritérium

Bodové hodnocení

Děti v posledním  roce  před  zahájením  povinné školní docházky a děti  s odkladem školní docházky  s trvalým pobytem v Louňovicích

                                                                                      4

Děti, které dovrší věku čtyř let do 31. 8. 2021 s trvalým  pobytem  v Louňovicích

3                                                                       

Děti, které dovrší věku tří let do 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Louňovicích

2

Děti mladší, které nedosáhnou tří let věku do 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v Louňovicích

1                                                                         

Děti bez trvalého pobytu v Louňovicích

0                                                                         

 

  Děti  budou  přijímány podle výše  bodového hodnocení,v případě stejného počtu            bodů podle věku  dětí ve dnech  tj. od nejstaršího k nejmladšímu. O přijetí dítěte              nerozhoduje pořadí podaných žádostí.

 

 15.3.2021                                               Bohumila Nováková, ředitelka MŠ Louňovice

 

                                 ------------------------------------------------------------