Navigace

Obsah

 

Projekt 

MŠ LOUŇOVICE ŠABLONY

je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

s

            Registrační číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008952

        Viz položka ,,Projekty a granty"

 

                     -------------------

                         Projekt

,,Zlepšení zabezpečení MŠ Louňovice" z programu

,,Podpora zabezpečení mateřských  škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"

Viz položka ,,Projekty a granty"

-----------------------------------------------

 

 

Vážení rodiče,

k omlouvání dětí je určená 

emailová adresa:

 

omlouvani.lounovice@seznam.cz.

 

 Nepřítomnost svého dítěte můžete též

 i nadále omlouvat písemně ve školce

nebo SMS zprávou 

č. mob. 702 061 168

------

 

Pro kontakt s ředitelkou školy

nadále platí

 

 mob. 777 886 682, 

   email: mslounovice@seznam.cz.

 

Akt. 6.1.2019       Bohumila Nováková

 

----------------------------

 

Srdečně zveme rodiče, prarodiče, kamarády, známé, příznivce naší MŠ

i v dalším školním roce 2018/2019:

 

přijďte mezi nás a naše děti 

a staňte se alespoň na chvíli 

aktivními čtenáři pohádek.

 

Naše děti budou zcela jistě

Vašimi  milými a vděčnými posluchači.

Celé Česko čte dětem

Kontakt v MŠ nebo tel. 777 88 66 82.

 

---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

  z důvodu přerušení provozu MŠ

       nebude prováděna úhrada           školného za měsíc duben. 

Neposílejte proto prosím dubnovou platbu školného

a samozřejmě  ani  stravného.

 

Přeji Vám pevné zdraví, 

klid a pohodu v duši.

S pozdravem Bohumila Nováková

    24.3.2020       

 

-----------------

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

v souvislosti s ochranou obyvatelstva a s prevencí nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19:

Přerušuji provoz MŠ Louňovice

od 12. března 2020 do odvolání.

 

Rozhodnutí naleznete 

v položce ,,Dokumenty".

 

Bohumila Nováková, ředitelka MŠ

11. března 2020

-----------------------

 

       INFORMACE KE KORONAVIRU

   PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ:

   Mateřská škola bude postupovat podle       aktuální situace a pokynů příslušných                       odpovědných úřadů.

http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019 -    ncov-novy-koronavirus-wu-chan

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

      

      Preventivní opatření v naší MŠ:


1.Důsledná dezinfekce povrchů (nábytku,     podlah, klik,…)


2.Zvýšená hygiena, zejména mytí rukou


3.Při příznacích infekčního onemocnění         vyřazení dítěte z kolektivu z důvodu           předcházení vzniku a šíření infekčního       onemocnění

       - sekrece z nosu, rýma

       - dýchací obtíže, kaše

        - zvýšená teplota

   V těchto případech bude neprodleně           kontaktován zákonný zástupce dítěte,         který si dítě bezodkladně převezme do       své péče.

   Od konce února jsme zahájili denní             desinfekci povrchů, děti byly důkladně         poučeny o důležitosti dodržování                 hygienických návyků, etikety kýchání, ...Od března používají děti při mytí rukou       desinfekční mýdlo. 

 

           Další aktuální informace:

 

 Pokud jste o jarních prádninách s   Vaším dítětem  navštívili  regiony           zasažené infekcí COVID 19, nebo           alespoň jeden člen  Vaší domácnosti,     nevoďte v žádném případě Vaše dítě     po dobu 14 dní  (inkubační  doba   onemocnění) do školky.

 

 Pokud se ocitne člen Vaší rodiny v    karanténě, dítě do školky taktéž     v žádném případě po dobu 14 dní   nevoďte.

 

 Situace byla konzultována s Krajskou     hygienickou stanicí Středočeského         kraje.


                                                                        7.3.2020              Bohumila Nováková