Navigace

Obsah

 

        

    SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

                          Sokolský projekt ", který je pod záštitou

                         Ministerstva školství ČR a Svazu měst a obcí ČR. 

 

 

Záměr projektu

- naučit děti vnímat, že pohyb je nejen pro zábavu, ale že je prospěšný i k tomu, aby          byly zdravé a cítily se dobře, a zároveň je motivovat k tomu, aby měly samy od sebe      potřebu a chuť se hýbat.

 

Cíl:

- zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit

- podpora rodičů - významnou motivací k pohybovým aktivitám k pohybovým

  aktivitám je podpora ze strany rodičů.

 

Obsah:

- přirozená cvičení, atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem,      netradiční činnosti, rozvíjení poznávání.

 

 

                                    Školní rok 2017/2018:

 

  Do projektu se zapojily obě třídy, celý jej dokončily starší chlapci a děvčata ze třídy          Želviček z důvodu časové náročnosti při plnění úkolů z oblasti  rozvíjení poznání              a matematických představ. Tělovýchovné činnosti však plnily dle metodických                  pokynů děti z obou tříd:


j

k

l

m

d

k

m

m

 

  23.6.2018                                                                                      Bohumila Nováková