Navigace

Obsah

 

        

    SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

                          Sokolský projekt ", který je pod záštitou

                         Ministerstva školství ČR a Svazu měst a obcí ČR. 

 

 

   Záměr projektu

- naučit děti vnímat, že pohyb je nejen pro zábavu, ale že je prospěšný i k tomu, aby          byly zdravé a cítily se dobře, a zároveň je motivovat k tomu, aby měly samy od sebe      potřebu a chuť se hýbat.

 

  Cíl:

- zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit

- podpora rodičů - významnou motivací k pohybovým aktivitám k pohybovým

  aktivitám je podpora ze strany rodičů.

 

  Obsah:

- přirozená cvičení, atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem,      netradiční činnosti, rozvíjení poznávání.

 

 

                                    Školní rok 2019/2020:

 

 

 

                                   Školní rok 2018/2019:

 I tento rok jsme se zapojili do sokolského projektu. Každodenní pohyb při ranním             cvičení a pohyb v průběhu celého dne je samozřejmostí.Starší děti si oblíbily cvičení     na nářadí.

 pohádka

  1

 p  1 

  Zimní sporty jsme provozovali v době  sněhové nadílky na zahradě i v našem lesíku        na pozemku školky.

 pohádka

1

pohádka 

  Na jaře se chlapci a děvčata starší věkové skupiny zúčastnili plaveckého výcviku v          Průhonicích.

p  pohádka

  Jarní svátky se dají také využít ke sportování.

pohádka

  pohádka

 

 S rodiči a dětmi jsme si užili společné sportování v rámci ,,Dne otců".

pohádka

p

 

I při dopravní akci si děti procvičily hrubou motoriku, zručnost a obratnost.

   faktury Šablon III z loňského roku - stačí název a cena (nevím, zda to máme stejně)                 kolik zbývá na šablonách k dnešnímu dni                 kolik odchází ze Šablon na školního asistenta měsíčně  cvičení   p

   

   Někdy jsme si užili i hodně netradiční sporty. 

  pohádka                    

pohádka

   30.6.2019                                                                Zpracovala Bohumila Nováková                          

 

 

                        Školní rok 2017/2018:

 

  Do projektu se zapojily obě třídy, celý jej dokončily starší chlapci a děvčata ze třídy          Želviček z důvodu časové náročnosti při plnění úkolů z oblasti  rozvíjení poznání              a matematických představ. Tělovýchovné činnosti však plnily dle metodických                  pokynů děti z obou tříd:


j

k

l

m

d

k

m

m

 

  23.6.2018                                                                                      Bohumila Nováková