Navigace

Obsah

 

                            MEZINÁRODNÍ AKCE ,,NOC S ANDERSENEM"

 

                                           NOC S ANDERSENEM 2019

  Tentokrát jsme pro děti připravili program se známými pohádkovými postavičkami -           Křemílkem  a  Vochomůrkou. Některé  příběhy  z  knihy ,,Pohádky  z  pařezové               chaloupky" se staly základem při přípravě úkolů. Překvapením hned na začátku této       akce byla hraná pohádka ,,O Křemílkovi, Vochomůrkovi a malé víle", kterou jsme             dětem zahráli my, dospěláci. V průběhu podvečera  děti  zdolávaly bludiště s velkými       dračími tlapami na nohou, hrály maličké víle, zdobly kalhoty stejné jaké ušila vosa,         sely semínko, stavěly pařezovou chaloupku... V závěru hry musely zdolat trasu podle     podle světýlek na školní zahradě. I když už byla tma, všechny děti se tohoto úkolu           nadšeně a statečně zúčastnily a splnily jej stejně jako ty předešlé.

    pohádka

  pohádka

  pohádka  

  pohádka

   pohádka

   pohádka

pohádka 

  Pohádkového programu se zúčastnilo 15 dětí, všechny paní učitelky, chůva a ředitelka    MŠ.

 

  1.4. 2019                                                                                    Bohumila Nováková

 

                                      -----------------------------------------------------

  

 

                                           NOC S ANDERSENEM 2018

  Ústřední knihou pro mladší děti byla  letos ,,Povídání o pejskovi a kočičce". om

Hlavním programem byla kolektivní hra ,,Povídání o pejskovi a kočičce". Po četbě pohádky ,,O panence, která tence plakala" si sedmnáct  dětí ve třech družstvech vyzkoušelo  přišít na kalhoty záplatu, udělat dort, postavit pejskovi, kočičce domeček. Chlapci a děvčata zdolávali překážkovou dráhu, hledali panenku, zdobili noční košilku. Doprovod jim dělaly jejich třídní učitelky jako pejskové a kočky... Na závěr dne před nočním spaním ve školce se téměř všechny děti zúčastnily noční ,,bojovky" na školní zahradě.

mm

 

ii

gg

fff

ll

Akce se s dětmi zúčastnily třídní učitelky 1. třídy pí uč. Blanka Kosinová a Pavla Metelková, třídní učitelka 2. třídy a ředitelka MŠ Bohumila Nováková a asistentka pedagoga Eva Kubínová.

 

17.4. 2018                                                                                         Bohumila Nováková

                                           ----------------------------------------     

 

 

                                            NOC S ANDERSENEM 2017  

Naše letošní ,,Noc s Andersenem“  vycházela z ústřední pohádky ,,Císařovy nové šaty“. Navštívil nás pohádkový král, který dětem nejdříve vyprávěl o známém dánském pohádkáři H. Ch. Andersenovi a přečetl jim pohádku ,,Císařovy nové šaty". V další části podvečera si s děvčaty a chlapci zahrál kolektivní hru ,,Ve službách krále". Děti čekala výroba ,,královského dortu" - kreativní tvoření, vytváření ,,modelů královského oblečení" - skládání puzzlů královských šatů, ,,tanec s králem"   - oblékání do oblečení dle vlastního vkusu a následný tanec, ,,cestování na koni" mezi překážkami... V závěru  hry obdrželi všichni královský diplom a sladkou odměnu. 

dort

ddHra ,,Na královské cukráře" - výroba dortů z kukuřičných špalíků a dekorativních tvarů.

 

kkkjHra ,,Na královské cestování" - přes překážky samotní jezdci nebo královská družina i s králem...

 

nn

mmHra ,,Na královský dvůr s králem". - oblékání do královských kostýmů...

 

ii... a tanec s králem.

 

llPoslední foto s králem a rozdávání odměny...lll

I letos se našlo mnoho odvážlivců, kteří si přáli noční bojovku - vydali se tedy po trase, značené  malými světýlky přes zahradu okolo altánu a zpět do školky.

Akce ,,Noc s Andersenem 2017" a nočního spaní se zúčastnilo 15 dětí, ředitelka MŠ, pí učitelka Pavla Metelková a asistentka Eva Kubínová. Pohádkového krále dětem zahrála pí učitelka z MŠ Sluneční z Uhříněvsi Jitka Mullerová.

5.3.2017                                                                                       Bohumila Nováková

 

                                        -----------------------------------------------

      

 

                                           NOC S ANDERSENEM 2016  

 Četba pohádky ,,Malá mořská víla", setkání  s pohádkovými bytostmi králem  moří,      čarodějnicí Uršulou, hledání zlatých šupin, zdolávání  bludiště, hledání  čarovného  zaklínadla k osvobození malé mořské víly a setkání s ní, večerní bojovka na školní        zahradě pro  odvážné, noční spaní ve školce,... To byla naše ,,Noc s  Andersenem  2016".

Seznámení s pohádkářem H. Ch. Andersenem.  Ve třídě Želviček jsme se sešli k poslechu pohádky ,,Malá mořská víla".

Král

 Kde se vzal, tu se vzal - navštívil nás král moří. Postěžoval si dětem, jak je mu smutno  bez malé mořské víly a hned prosil, jestli by ji děti nemohly vysvobodit. Všichni      souhlasili a po splnění několika úkolů je král poslal po ,,kamenech"  přes chodbu  do  vedlejší třídy.

               Kameny

 Ve třídě Rybiček na nás čekala další pohádková bytost - čarodějnice Uršula.  Dětem  zadala další úkoly - překonat pohádkové ,,moře" a zdolat bludiště několika  způsoby.

  Uršula

  moře 

  bludiště Vždy po splnění úkolu se děti s pohádkovou bytostí učily část čarodějného říkadla  pro  osvobození malé mořské víly.

 Po splnění všech úkolů jej  uměly a vílu opravdu vysvobodily.

 Víla  Společně si všichni zatancovali a děti dostaly odměnu.

  kniha

  diplom

 Na starší odvážné chlapce čekala ještě noční bojovka na školní zahradě a na všechny  děti potom již připravené pelíšky na spaní... 

 Akce se zúčastnilo 16 dětí se svými  třídními učitelkami, pohádkové bytosti si zahrály  paní učitelky z Mateřské školy Sluneční z Uhříněvsi.

 10. 4. 2016                                                         Zpracovala Bohumila Nováková