Navigace

Obsah

 

                                         VÁNOČNÍ ČAS JE TU.

 

                   PROJEKT: ,,S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY..."   

                                        Školní rok 2017/2018 

Hlavním cílem vánočního projektu bylo obohatit děti v nejkrásnějším období v roce o nové prožitky, zkušenosti a zážitky, využít hudební, pohybové a kreativní činnosti při přípravě a prožívání svátků a významných dní, při přípravě dramatického vánočního vystoupení pro rodiče. Přesto, že datumově začal projekt 7. prosince, fakticky se začal uskutečňovat již od první adventní neděle 3. prosince, kdy děti ze třídy Želviček vystoupily s vánočním pásmem u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Louňovicích. Adventní čas byl tu.

 

kk

čerti

č

s

dd

ff

Následoval karneval čertíků. Mikulášů a andělů a mikulášská nadílka. Čertíky si děti vytvořily i z  hlíny v rámci tvoření v keramické dílně, nakreslily čerty uhlem, ... Nechyběly písničky na čertovské téma a různé pohybové a smyslové hry.

m

Divadelní představení ,,Vánoce přicházejí"  ve školce naladilo příjemnou sváteční náladu.

m

V té době již vrcholily přípravy na nejkrásnější dny v roce  - vánoce. Vyráběli jsme vánoční dárky, přání, kapříky, ... a připravovali jsme se na vánoční vystoupení ,,U Huberta".

mm

18. prosince děti z obou tříd vystoupily před naplněným hledištěm ,,U Huberta" se svým vánočním vystoupením. Rybičky předvedly pásmo básniček, písní a tanečků jako malí čertíci a čertice, Želvičky zahrály pohádku ,,Jak Péťa zlobila".

b

 

m

k

m

A přišel den vánočnho nadělování a sváteční oběd...

 

uu

k

                      

       3.1.2018                                                                          Bohumila Nováková

 

 

                                    -------------------------------------------------

 

 

                            PROJEKT:  ,,ZELENEJ SE, JEDLIČKO..."

                                          Školní rok 2016/2017

 

...projekt, jehož cílem bylo obohatit děti v nejkrásnějším období roku o nové prožitky, zkušennosti a zážitky.Děti se věnovaly činnostem výtvarným, pracovním, dramatickým, hudebně pohybovým, pěveckým, instrumentálním,... V závěru projektu se mohly radovat z úspěšného vánočního vystoupení, které předvedly svým rodičům, přátelům a známým v sále louňovického hotelu U Huberta. 

 

stromek

 Zdobení vánočního stromku - advent začíná...

 

advent Ve třídě Želviček na děti každý den čekalo překvapení na adventním kalendáři v podobě obálky s úkolem - někdo zpíval, jiný kreslil, další cvičil,...

 

dárekDěti začaly připravovat vánoční dárečky pro rodiče...

 

zkouška V obou třídách se zpívalo, tancovalo, děti si zkoušely kostýmy, připravovaly kulisy,...

 

zkouška

Vystoupení jsme si vyzkoušeli i na jevišti U Huberta...

 

 

A přišel den naší vánoční besídky...

div

div 2

div 3

 

 

dar   Vánoční nadílkou ve školce jsme zakončili krásný vánoční čas r. 2016...

 

        28. 12. 2016                                                                     Bohumila Nováková