Navigace

Obsah

 

                                             DĚTI A BEZPEČÍ.

 

                              DĚTI A BEZPEČÍ 2020-2021

 I v průběhu tohoto školního roku byly zařazovány různé programy, činnosti a                   prožitkové učení, při nichž si děti prohlubovaly vědomosti, návyky a pravidla                     bezpečného chování a zdravého životního stylu. Bohužel však díky pandemii covid-19   byly i v tomto školním roce nastavena protiepidemická opatření, na jejichž základě           musely být některé akce zrušeny nebo oddáleny. 

 V září jsme s dětmi vzpomínali na prázdniny, povídali si o dopravních prostředcích a       zopakovali si poznatky o dopravní kázni. 

pohádka  pohádka  pohádka O dodržování bezpečného chování jsme si povídali i během tématu o                    zvířatech.           pohádka U příležitosti ,,Mezinárodního dne zvířat" jsme si jako zvířátka zacvičili na           nářadí a využili překážkové dráhy na  procvičení lezení, plazení, skoků,...pohádka  I letos nás navštívila maminka paní Lucie Šimečková s pejskem Arnoštem,          který dětem předvedl, co umí lovecký pes. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého      ze života pejsků. 

pohádka

  Zdravého pohybu jsme si užívali nejen při cvičení s  náčiním, na nářadí, ale i        při tématických akcích, pobytu venku...    

  pohádka pohádka  pohádka pohádkapohádka  pohádka  Při cvičení využíváme tradiční i netradiční náčiní, pomůcky, předměty...pohádka  Projekt ,,Cvičíme se zvířátky" jsme zakončili na začátku léta na naší  školní          zahradě. Malí sportovci si domů odnášeli za své sportovní výkony diplom,           medaili a drobné dárečky, věnované Sokolem.

pohádka

  Dodržování bezpečného chování, hygienických zásad a pravidel dopravní kázně jsou      průběžně upevňovány  - při spontánních i řízených činnostech, při akcích,  výletech,        vzdělávacích aktivitách,... pohádka     pohádka     pohádka

 V průběhu roku nescházely ani aktivity s poučením o hrozících nebezpečích v     přírodě, přírodních živlů, od neznámých předmětů či od neznámého člověka,...

  Projekt ,,Děti a bezpečí" jsme pro školní rok 2020/2021 uzavřeli požárním            poplachem, ukázkou hasičské techniky, výzbroje a práce hasičů.

 pohádka pohádka

 

   02.07.2021                                                                      Bohumila Nováková

 

 

                      -------------------------------------------------------------------

 

 

                                 DĚTI A BEZPEČÍ 2019/2020

 Projekt v tomto školním roce jsme zahájili povídáním o zdravé výživě,   využívání plodin, zeleniny a ovoce v  běžném jídelníčku. Ve třídě Rybiček   proběhla ,,Bramboriáda", při které se děti seznámily s různými pokrmy z   brambor a jejich použitím např. při kteativním tvoření. 

  p  V další části tématu o zdravém stravování si děti připravily chutné a zdravé                      pomazánky - pažitka byla z našeho školního záhonku.                          

  1

   Na podzim nás u příležitosti svátku zvířátek navštívila maminka Lucie Šimečková se       svým čtyřnohým kamarádem Arnoštem - loveckým psem. Zatímco Arnošt dětem             ukázal, co všechno takový lovecký pes dokáže, paní Šimečková si s dětmi povídala o     tom, co všechno pes potřebuje, jak se o něj musí pečovat, ale i že může být,stejně         jako každé jiné zvíře,  za určitých okolností nebezpečný.

   pohádka  p   I před vánočními svátky jsme si vzpomněli na zdravé plody naší přírody a vyrobili si         přírodní svícny - jablíčko děti vyzdobily semínky, rozinkami, křížaly i jinými sušenými       plody.      p  Zdravé stravování samozřejmě doplnil pohyb - při různých hrách, každodenním              ranním cvičení, cvičení na nářadí, při pobytu venku...       

  p           p           p    p  p  Součástí projektu v zimních měsících bylo povídání o našem zdraví, nemocech, o          vitamínech,... Děti shlédly divadelní představení pohádky ,,Jak vyzrát na bacily".

   pohádka  pohádka

 První a zároveň poslední lekci kurzu plavání jsme abslovovaly začátkem března v den,   kdy bylo vyhlášeno vládní nařízení o uzavření škol. Brzy se zavřela z důvodu       pandemie i naše MŠ.

 Po otevření 25. května 2020 byla nastavena protiepidemická opatření. Děti byly               poučeny o nutném dodržování hygienických zásad, změně některých dříve   nastavených   třídních pravidlech.

pohádka pohádka  pohádka

   I když některé plánované akce bohužel odpadly, snažili jsme se tím více                           zaměřit  na psychickou pohodu dětí, jejich všestranný pohyb na čerstvém vzduchu         a zdravé stravování.

 

   3.7.2020                                                                                       Bohumila Nováková

 

                  -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                            DĚTI A BEZPEČÍ 2018/2019

   V průběhu školního roku byly zařazovány různé programy, činnosti a                               prožitkové učení, při nichž si děti prohlubovaly vědomosti, návyky a pravidla                     bezpečného chování a zdravého životního stylu.

pohádka   Při zdravém stravování se děti samy obsluhují, rozdávají nádobí, mažou chléb                 pomazánkou, jsou vedeny k bezpečnému zacházení s pomůckami, náčiním, nádobím     apod. Při prožitkovém učení se seznamují s využitím různých plodin a surovin.

pohádka

pohádka

   Pro zdravý pohyb využíváme nejen velké množství náčiní při ranní rozcvičce, ale i           nářadí, na kterém si děti upevňují obratnost a zručnost. 

  

pohádka                         pohádka   Ke zdravému pohybua otužování  využíváme pobyt na sněhu na naší zahradě. 

  pohádka  V programu o zdravém stravování si děti připravily pomazánku s pažitkou, kterou jsme    si vypěstovali na zahradě.

pohádka  U příležitosti svátku matek si děti připraviliy pro maminky relaxační masáž...

 

pohádka  Velikonoční akce na zahradě s pohybem...

  pohádka  Tradičně se setkáváme s rodiči u příležitosti Dne otců  - celé rodiny si zasportují v            různých tradičních i netradičních disciplínách.

 

pohádka  pohádka   Upevňování dopravní kázně probíhá již tradičně každý rok v rámci dopravního                 programu, který si sami zajišťujeme.

   pohádka  Objednaný dopravní program od agentury pro děti ,,Lišák Foksík" děti pobavil i poučil.

pohádka  Děti se učí dodržovat bezpečnostní pravidla při polytechnických činnostech.

  

pohádka  Setkání s hasiči z Tehovce přinesly dětem nezapomenutelné zážitky a nové poznatky.

  pohádka  Základy první pomoci, telefonní čísla  jednotlivých složek IZS, ale i prohlídka sanitního     vozu - to vše byla návštěva záchranářů v naší MŠ.

   4.7. 2019                                                   Zpracovala Bohumila Nováková

 

                            -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                             ,,DĚTI  A BEZPEČÍ" -  školní rok 2017/2018.

 

Cíle a záměry projetku se prolínaly v průběhu celého školního roku rozmanitými činnostmi  s ohledem na věk, dovednosti a schopnosti dětí prostřednictvím her a zábavných úkolů. Ttím jsme děti vedli k upevňování péče o své zdraví, k bezpečnému chování v běžném životě i při méně častých situacích (výlet,…), k upevňování dopravní kázně, dodržování hygienických zásad, seznamovali jsme je s možným hrozícím nebezpečím.

m

 

m
   Děti byly vedeny k  pravidelnému cvičení  při ranní rozcvičce, cvičení na nářadí,               při různých  tématických sportovních akcích... 

 

k

k                                    ... také na školní zahradě a v lesíku.

 

d

s

               Průběžně si děti upevňovaly dopravní kázeň  při různých hrách,                                                 dopravních akcích, prakticky při vycházkách po obci..

 

mm

k       Děti si s lektorkou prohloubily poznatky o důležitosti pohybu, správném dýchání a              zdravé  výživě. V závěru programu ochutnaly dobroty zdravého stravování. 

                                m

                     Děti se seznamovaly s významem plodin a jejich použitím...

 

d

m

        Děti jsme vedli ke zdravému stravování v průběhu celého roku - na zahradě

                                      jsme pěstovali zeleninu a bylinky...        

 

 k

kk     Ukázce SDH Tehovec předcházel cvičný poplach PO a evakuace do lesíka.

 

   1.7.2018                                                                                     Bohumila Nováková

 

 

                              -------------------------------------------------

 

                       ,,DĚTI A BEZPEČÍ" -  školní rok 2016/2017.

  I v tomto školním roce jsme se zaměřili na prohlubování praktických dovedností dětí v    oblasti bezpečného chování.

p1

p2  Při vzdělávací akci  Policie ČR si děti prohlédly výzbroj policistů, seznámily s tím, jak      se mají chovat při setkání s cizí osobou, nebezpečnými situacemi a věcmi. 

 

11

z2

 Se záchranáři si děti zopakovaly poznatky získané o svém těle v rámci činností  na   jednotlivých třídách. Seznámily se s riziky, které je mohou v životě potkat, učily se ty   nejdůležitější základy v oblasti poskytování první pomoci.

 

h1

h2

 Setkání s hasiči SDH z Tehovcev zavedlo děti do světa ohně. Dozvěděly se o riziku
 požárů včetně správného chování při požáru, zopakovaly si volání na tísňovou linku.   Vyzkoušely si výstup na žebřík i stříkání vody z proudnice.

 

 25.6.2017                                                                                    Bohumila Nováková

 

                             -------------------------------------------------------------------

 

 

                                  ,,DĚTI  A  BEZPEČÍ" - školní rok 2015/2016.

 Prohlubování  bezpečného  chování dětí při hře, sportu, na  ulici,.. a  uvědomování si,     že  v běžném životě  potkáváme  mnoho  nástrah  a  nebezpečí, bylo  cílem  projektu     ,,Děti  a     bezpečí". Velikým zážitkem pro chlapce  a  děvčata bylo setkání s  hasiči,       s Policií ČR a záchranářem.

   ZÁCH. Interaktivní program ,,Tajemství našeho těla" -  s  krvinkou Dášou  děti  putovaly  lidským  tělem a poznávaly  funkci  jednotlivých  orgánů. Povídaly si  o  tom, co je  zdravá výživa,  proč  je důležité sportovat, jak je důležité  dodržovat hygienu,...  Nescházely  ani zábavné  soutěže a hry.

hasiči  Ukázku hasičské techniky nám předvedli členové Sboru dobrovolných hasičů Tehovec.   Děti se seznámily  s  hasičskou  výzbrojí, prohlédly si hasičské  auto z venku i vevnitř,    vyzkoušely si hasičskou stříkačku...Tomáš

  

Práci  Policie  ČR  nám  přiblížili  policista  a  policistka  OOP  Říčany. Nejen  chlapce   zajímalo policejní auto, zbraně, neprůstřelná vesta,...

po

  p

 Děti se v projektu seznámily s významem složek integrovaného systému, v jednotlivých  programech si povídaly o hrozících nebezpečí v našem životě, o  tom, jak  nebezpečným  situacím předcházet. 

 29. 6. 2016                                                     Zpracovala Bohumila Nováková