Navigace

Obsah

 

                                             DĚTI A BEZPEČÍ.

 

    

                            ,,DĚTI  A BEZPEČÍ" -  školní rok 2017/2018.

 

Cíle a záměry projetku se prolínaly v průběhu celého školního roku rozmanitými činnostmi  s ohledem na věk, dovednosti a schopnosti dětí prostřednictvím her a zábavných úkolů. Ttím jsme děti vedli k upevňování péče o své zdraví, k bezpečnému chování v běžném životě i při méně častých situacích (výlet,…), k upevňování dopravní kázně, dodržování hygienických zásad, seznamovali jsme je s možným hrozícím nebezpečím.

m

 

m
   Děti byly vedeny k  pravidelnému cvičení  při ranní rozcvičce, cvičení na nářadí,                                    při různých  tématických sportovních akcích... 

 

k

k                                    ... také na školní zahradě a v lesíku.

 

d

s

               Průběžně si děti upevňovaly dopravní kázeň  při různých hrách,                                                 dopravních akcích, prakticky při vycházkách po obci..

 

mm

k       Děti si s lektorkou prohloubily poznatky o důležitosti pohybu, správném dýchání a              zdravé  výživě. V závěru programu ochutnaly dobroty zdravého stravování. 

                                m

                     Děti se seznamovaly s významem plodin a jejich použitím...

 

d

m

        Děti jsme vedli ke zdravému stravování v průběhu celého roku - na zahradě

                                      jsme pěstovali zeleninu a bylinky...        

 

 k

kk     Ukázce SDH Tehovec předcházel cvičný poplach PO a evakuace do lesíka.

 

   1.7.2018                                                                                     Bohumila Nováková

 

 

                              -------------------------------------------------

 

                       ,,DĚTI A BEZPEČÍ" -  školní rok 2016/2017.

 

  I v tomto školním roce jsme se zaměřili na prohlubování praktických dovedností dětí v    oblasti bezpečného chování.

p1

p2  Při vzdělávací akci  Policie ČR si děti prohlédly výzbroj policistů, seznámily s tím, jak      se mají chovat při setkání s cizí osobou, nebezpečnými situacemi a věcmi. 

 

11

z2

 Se záchranáři si děti zopakovaly poznatky získané o svém těle v rámci činností  na   jednotlivých třídách. Seznámily se s riziky, které je mohou v životě potkat, učily se ty   nejdůležitější základy v oblasti poskytování první pomoci.

 

h1

h2

 Setkání s hasiči SDH z Tehovcev zavedlo děti do světa ohně. Dozvěděly se o riziku
 požárů včetně správného chování při požáru, zopakovaly si volání na tísňovou linku.   Vyzkoušely si výstup na žebřík i stříkání vody z proudnice.

 

 25.6.2017                                                                                    Bohumila Nováková

 

                             -------------------------------------------------------------------

 

 

                                  ,,DĚTI  A  BEZPEČÍ" - školní rok 2015/2016.

 Prohlubování  bezpečného  chování dětí při hře, sportu, na  ulici,.. a  uvědomování si,     že  v běžném životě  potkáváme  mnoho  nástrah  a  nebezpečí, bylo  cílem  projektu     ,,Děti  a     bezpečí". Velikým zážitkem pro chlapce  a  děvčata bylo setkání s  hasiči,       s Policií ČR a záchranářem.

   ZÁCH. Interaktivní program ,,Tajemství našeho těla" -  s  krvinkou Dášou  děti  putovaly  lidským  tělem a poznávaly  funkci  jednotlivých  orgánů. Povídaly si  o  tom, co je  zdravá výživa,  proč  je důležité sportovat, jak je důležité  dodržovat hygienu,...  Nescházely  ani zábavné  soutěže a hry.

hasiči  Ukázku hasičské techniky nám předvedli členové Sboru dobrovolných hasičů Tehovec.   Děti se seznámily  s  hasičskou  výzbrojí, prohlédly si hasičské  auto z venku i vevnitř,    vyzkoušely si hasičskou stříkačku...Tomáš

  

Práci  Policie  ČR  nám  přiblížili  policista  a  policistka  OOP  Říčany. Nejen  chlapce   zajímalo policejní auto, zbraně, neprůstřelná vesta,...

po

  p

 Děti se v projektu seznámily s významem složek integrovaného systému, v jednotlivých  programech si povídaly o hrozících nebezpečí v našem životě, o  tom, jak  nebezpečným  situacím předcházet. 

 29. 6. 2016                                                     Zpracovala Bohumila Nováková