Navigace

Obsah

 

 

            

                                              Projekt ŠABLONY III

 

     Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017480

     Zkrácený název projektu: MŠ Louňovice šablony III

     Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

     Číslo výzvy: 02_20_080

     Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

     Název projektu CZ: MŠ Louňovice šablony III

     Datum zahájení: 1. 09. 2020

     Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2021

     Anotace projektu:

     Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora a         projektové dny.

     Cíl projektu:

     - zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro           trh práce

    - sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do                                  vzdělávání

      Projekt MŠ Louňovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií

      Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      Vybrali jsme tyto šablony:

      • Školní asistent – personální podpora MŠ
      • Projektový den v MŠ