Navigace

Obsah

                                  ŠŠ

                                    Název projektu: MŠ Louňovice šablony

                                 Projekt s poskytnutou finanční podporou od EU

             Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008952 

     Záměr projektu:

    - podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností            pedagogů

    - pomoci MŠ při společném vzdělávání dětí a to s možností personálního posílení o          školního asistenta a chůvu

    - podpořit usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ  a spolupráce s rodiči dětí

 

      Cíl projektu:

    - podpořit pedagogy ve zvyšování jejich každodenní práce při vzdělávání dětí a to              prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých MŠ

    - poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta, zejména dětem                ohroženým neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy        školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ 

    - poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu při integraci do dětského                      kolektivu MŠ dvouletých dětí 

 

     15.10.2018                                                                                Bohumila Nováková