Navigace

Obsah

                     

                           MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA

                                   ,,LIDICE 2018" - TŘÍDA ŽELVIČEK

I letos se naši výtvarníci zúčastnili výstavy ,,Lidice 2018". Téma ,,Voda" se jim líbilo, většinou zavzpomínali na mořské vlny o prázdninách, mořské živočichy známé i vymyšlené nebo na pohádkové bytosti.

+

2

3

4

6

Děti malovaly, kreslily, využily různý výtvarný materiál, mořské živočichy  vytvořily z keramické hlíny. Na výstavu jsme poslali kolekci keramiky a  několik obrázků.

 

15.3.2018                                                                                         Bohumila Nováková

 

                                     ------------------------------------------------- 

 

                            MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA

                                     ,,LIDICE 2017" -  TŘÍDA ŽELVIČEK.

 

Tématem výstavy je v tomto roce ,,Výlety, cestování, dopravní prostředky, ..." S dětmi   v Želvičkách jsme si stavěli fantastické dopravní prostředky s využitím ,,materiálu",         který děti ve školce našly... Vyprávěli jsme si zážitky z cestování, zpívali o Praze, hráli   různé cestovatelské hry, kreslili, malovali...

Koncem února jsme na výstavu poslali tři výtvarné práce.

  auto 1             

Autobus

 

Vlak

Auto

 

tvoření

 

Loď

Na horách

 

Na houbách

       4. 3. 2017                                                Bohumila Nováková, ředitelka MŠ

 

                        ----------------------------------------------------------------------

 

                           MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA

                                   ,,LIDICE 2016" - TŘÍDA ŽELVIČEK.

Letošní téma znělo ,,Škola? Vzdělání! Podtéma jsme si vybrali ,,Už půjdu  do   školy. Jaké  to  tam  bude?"

Lidice

S předškoláky jsme  si  o škole povídali - někteří to tam znají moc dobře, protože tam doprovázejí své starší sourozence, někteří ve škole ještě nebyli. Protože děti zrovna čekal zápis do ZŠ, téma  bylo  opravdu  aktuální. Četli  jsme  si příběhy ze školního prostředí  z  knihy ,,Já  chci  také do školy", prohlíželi  obrázky různých školních činností, děti si na školu hrály. Samozřejmě jsme se také připravovali na zápis.

Nakonec  se  děti  pustily  do  výtvarného  tvoření  -  kreslily  tuší, akvarelovými pastelkami  a  suchými křídami, malovaly vodovými  barvami a dokonce i lepidlem klovatinou.

Lidice 2 

 

Lidice

A protože moc rády cvičí, vznikly obrázky  s  názvy ,,Veselá  škola", ,,V               tělocvičně", ,,Cvičení s obručemi", ,,Máme rádi pohyb".

Veselá

 

V tělocvičně

 

Cvičení

    20. 3. 2016                                                           Zpracovala Bohumila Nováková

 

                      ----------------------------------------------------------------------------

 

                            DĚTSKÁ VÝTVARNÁ  MEZINÁRODNÍ  VÝSTAVA

                                    ,,LIDICE 2015" - TŘÍDA ŽELVIČEK.

,,Světlo a tma" bylo pro děti moc zajímavé  téma. Najednou začaly zjišťovat, jak  je světlo důležité pro náš život, kdy světlo není, některé byly překvapené, jaké běžné zdroje světla máme, aniž si to   uvědomovaly. Při různých smyslových  hrách prožívaly, jaké to je bez světla - když člověk nevidí. Nakonec jsme  začali  tvořit...1                          

   2

 Děti  stříhaly, lepily, malovaly  barvami, kreslily  tuší,…  . 

3 Světlo  bylo totiž  i  ústředním  tématem  letošní  mezinárodní  výstavy dětských  prací  v Lidicích.

4

      5

  Z obrázků jsme nakonec vyrobili knihu a poslali na výstavu do Lidic.

6

   24.2. 2015                                                                                    Bohumila Nováková