Navigace

Obsah

 

                                                    Vážení rodiče,

                    věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

 

  1.Pokud již Vaše dítě do školky do konce června nepřijde, má v MŠ připravené věci           ze šatny, pyžamo,také výkresy a výrobky z keramiky.

  2. Pokud bude Vaše dítě docházet od 25. května do MŠ:                                                        - připravte své dítě na to, že

          - rozloučení s Vámi  proběhne  před vchodem do MŠ a do šatny půjde s paní                    učitelkou                                                                                                                           - do školky si nemůže vzít ,,plyšáčka na spaní“ ani jinou hračku z domov                         -  je nutné dodržovat i ve školce přísné hygienické návyky včetně častého a                        správného mytí rukou, jejich desinfekce.                                                                          - před vstupem do MŠ si budou děti desinfikovat ruce desinfekcí na stojanu před                školkou                                                                                                                              - děti ze Želviček budou po obědě odpočívat formou relaxace u stolků, nenoste                  proto pyžamo, nebudou jej potřebovat (pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na                      lehátko, oznamte nám tuto skutečnost dopředu nejlépe emailem)                                    - děti budou bez roušek ve školce i na zahradě tak, jak si přála většina z Vás,                     individuálně bude řešeno s rodiči, kteří si roušku přáli                                                      - nezapomeňte dát dětem dvě čisté roušky v uzavřeném sáčku + uzavíratelný                     sáček na použitou roušku (k použití v případě výskytu některých možných                       příznaků onemocnění COVID-19  osoby či dítěte v kolektivu)                                          - nezapomeňte první den nástupu Vašeho dítěte do MŠ přinést ,,Čestné                             prohlášení“, vyplněné v den nástupu do školky (tj. s datem 25.5.)                                   - pitný režim bude za přísných hygienických podmínek zajištěn používáním  pet                 láhví, možno též  cyklistickou láhví (500 nebo 700 ml), kterou si děti každé                       ráno přinesou z domova, odpoledne odnesou domů, nápoj budeme v průběhu                 dne dle potřeby doplňovat, láhev musí být podepsaná a označená tak, aby jí                   děti i  my poznaly                                                                                                               - oblečení, které mají děti v kapsáři v šatně přebereme a v prvních dnech                           provozu, pokud bude potřeba, vám odpoledne předáme                                                   - v případě, že půjde Vaše dítě některý den po obědě domů, odhlašte  mu                         odpolední svačinu e-mailem nebo SMS zprávou stejně jako při omlouvání                       nepřítomnosti.

   3.  Pokud se s Vámi ještě nezkontaktovaly pí lektorky kroužků angličtiny a logopedie,          učiní tak v brzké době, aby se s Vámi domluvily na vyrovnání plateb za                            neuskutečněné lekce.

   4.  Vyúčtování třídního fondu provede paní Pešková a přeplatky Vám budou vráceny            zpět na Váš účet,  tabulka s vyúčtováním bude zaslána emailem.

   5.  Vyúčtování stravného a školného bude provádět pí Loidlová po platbě školného              za  měsíc červen a až bude zřejmá výše stravného podle přítomnosti Vašeho                  dítěte v MŠ.

    16.5.2020                                                                                Bohumila Nováková

     Aktualizace 24.5.2020

 

 

 

                                                Vážení rodiče, 

  předpokládané znovuotevření je po zhodnocení situace vedením MŠ a                zřizovatelem  stanoveno na 25. května. Děti budou docházet do MŠ za                nastavených přísných hygienických podmínek, které jsou stanovené  ve              směrnici ,,Provoz mateřské školy v době mimořádné situace COVID-19“ (viz        níže). Je nutné, abyste se s tímto dokumentem seznámili dříve, než se                rozhodnete, zda své dítě do MŠ od 25. 5. dáte. Přesto, že  provoz bude              nastaven do maximálního možného režimu ochrany zdraví, možnost nákazy        v kolektivu dětí předškolního věku bude samozřejmě existovat. Je tedy na            Vás, abyste vzaly všechna možná rizika na vědomí při rozhodování, zda dítě      do MŠ přivedete.                                                                                                     Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme ve stavu mimořádných                          bezpečnostních opatřeních, žádáme všechny  rodiče o zvážení docházky            svého dítěte do MŠ - pokud nejste pracující, a jste doma na rodičovském            příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti raději      doma. Provoz MŠ bude po dobu 25.5. - 30.6. zkrácen na 7,30 - 16,00 hodin.        Pokud bude do školky docházet velký počet dětí, při kterém bychom nejspíš        nezvládli  zajistit veškerá hygienická opatření, provoz bude muset být ještě          zkrácen. 

  První den při nástupu vašeho dítěte do MŠ odevzdáte vyplněnné ,,Čestné            prohlášení" (viz níže ke stažení).

  Dětem, které zůstanou nadále doma, budeme posílat materiály jako doposud. 

 

  Směrnice ,,Provoz MŠ v době mimořádné situace COVID-19"

 

   ,,Čestné prohlášení"

 

    8.5.2020                                                                                    Bohumila Nováková

 

                                     -------------------------------------------

 

 

 

                                                    Vážení rodiče,

             platba školného a stravného nebude prováděna ani za měsíc květen.

                              (informace v emailu rodičům 29.4.2020)

             29.4.2020                                                                        Bohumila Nováková   

                                      --------------------------------------------

 

 

 

                                                    Vážení rodiče,

                                   z důvodu přerušení provozu MŠ

                 nebude prováděna úhrada  školného za měsíc duben. 

                   Neposílejte proto prosím dubnovou platbu školného

                                  a samozřejmě  ani  stravného.

 

                    Přeji Vám pevné zdraví, klid a pohodu v duši.

                                   S pozdravem Bohumila Nováková

                                                         24.3.2020       

 

 

 

                                                       -----------------

 

                                              MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

   v souvislosti s ochranou obyvatelstva a s prevencí nebezpečí vzniku a šíření                                                  onemocnění COVID-19:

            Přerušuji provoz MŠ Louňovice od 12. března 2020 do odvolání.

 

                         Rozhodnutí naleznete  v položce ,,Dokumenty".

 

                                      Bohumila Nováková, ředitelka MŠ

                                                 11. března 2020

                                                 -----------------------

 

 

 

                                 INFORMACE KE KORONAVIRU

                           PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ:

   Mateřská škola bude postupovat podle  aktuální situace a pokynů příslušných                                                       odpovědných úřadů.

     http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019 -    ncov-novy-koronavirus-wu-chan

    http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-        dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

      

                                  Preventivní opatření v naší MŠ:


    1.Důsledná dezinfekce povrchů (nábytku,     podlah, klik,…)


    2.Zvýšená hygiena, zejména mytí rukou


    3.Při příznacích infekčního onemocnění vyřazení dítěte z kolektivu z důvodu                      předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění

       - sekrece z nosu, rýma

       - dýchací obtíže, kaše

        - zvýšená teplota

     V těchto případech bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte, který si         dítě bezodkladně převezme do své péče.

 

     Od konce února jsme zahájili denní desinfekci povrchů, děti byly důkladně                       poučeny o důležitosti dodržování  hygienických návyků, etikety kýchání, ...

     Od března používají děti při mytí rukou       desinfekční mýdlo. 

 

     Další aktuální informace:

 

      Pokud jste o jarních prádninách s Vaším dítětem navštívili  regiony                          zasažené infekcí COVID 19, nebo alespoň jeden člen  Vaší domácnosti,                    nevoďte v žádném případě Vaše dítě po dobu 14 dní (inkubační  doba                      onemocnění) do školky.

      Pokud se ocitne člen Vaší rodiny v karanténě, dítě do školky taktéž                          v žádném případě po dobu 14 dní nevoďte.

     Situace byla konzultována s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského                kraje.


      7.3.2020                                                                               Bohumila Nováková